joi, 28 ianuarie 2016

AMESTECUL TOXIC DIN PIAȚĂExpresia nu îmi aparține. Am văzut-o la Dungaciu. E unul dintre puțini experți români care mai înțeleg ce se întâmplă la est de Prut. El și Iulian Chifu. Apoi, pauză și liniște, ca după să mai urmeze și alți domni/doamne, comentatori, nu experți.

Domnul Dungaciu care a bătut drumurile Moldovei în lung și în lat, nu ca alții, a observat că amestecul toxic din piață pune stăpânire pe eșichierul politic din Republica Moldova. De data asta, domnia sa are dreptate. Amestecul eterogen din PMAN este toxic pentru procesul democratic moldovenesc. Explic: romanticii și inocenții protestatari ai Platformei DA, care au sentimente sincere de revoltă și idealuri de schimbare, fiind alături de protestatarii „plătiți cu ziua” de Usatâi și Dodon, (iar aceștia din urmă sunt într-un număr cu mult mai mare) se transformă într-o masă de manevră necesară pentru crearea unei stări generale de haos. 

Poetul și criticul literar, Andrei Țurcanu, unul dintre liderii protestelor în masă din RSSM de la sfârșitul anilor 80, nota pe rețelele de socializare că în Moldova starea de haos este doar în avantajul Federației Ruse, care are în zonă propriile ei jocurile geostrategice și este interesată doar de destabilizare.
Amestecul toxic din piață, are consecințe de durată prin evidente strategii de schimbare a eșichierului politic. Mai exact, prin acapararea de către Rusia, a vectorului de dreapta din politica moldovenească”, notează domnul Țurcanu. 

Faptele confirmă presupunerea făcută de domnia sa. De curând, președintele Partidului Legii și Dreptății, generalul Nicolae Alexei a anunțat că mai mulți tineri cu studii europene aderă la formațiunea sa și că postul de președinte al formațiunii politice va fi ocupat de Marin Ciobanu, șeful Zonei Economice Libere Bălți. Această fuziune de capital politic seamănă mai degrabă cu o „deconservare politică”. De ce? Pentru că, la sfârșitul lunii decembrie 2014, generalul Alexei a participat, alături de o echipă de generali și colonei din rezerva KGB, la crearea unui Comitet al Salvării Naționale. Președinte al acestui comitet a fost ales fostul director al Direcției Contraspionaj al SIS, colonelul Ion Mahu, cunoscut românofob, moldovenist și adept al integrării Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică. Ecoul inițiativei de acum un an și ceva, l-am revăzut apărut în hotărârea mitingului din 24 ianuarie 2016 de a crea Consiliul Salvării Naționale. Să presupun că acest Consiliu are printre preocupări și „salvarea națiunii moldovenești” ? 

În luna octombrie 2014, publicația Ziarul de Gardă atrăgea atenția unui film apărut pe internetîn care gene­ra­lul Ale­xei vor­bea des­pre reți­ne­rea mai mul­tor mem­bri din gru­pa­rea mafiotă a lui Gri­gore Kara­ma­lak, pore­clit Bul­garu. În ima­gini, prin­tre mem­brii gru­pă­rii este pre­zen­tată și o per­soană care se pre­zintă ca fiind Renato Usa­tîi și care sea­mănă cu Renato Usa­tîi, primarul de Bălți. Înregistrarea acestui film este din anul 1999. Imediat după apariția acestui material video Renato Usa­tîi l-a pre­zen­tat într-o con­fe­rință de presă, pe noul mem­bru al echi­pei sale, gene­ra­lul Nico­lae Ale­xei. Usa­tîi a pre­ci­zat că Alexei va can­dida pe lista for­ma­țiu­nii la ale­ge­rile par­la­men­tare din 30 noiem­brie 2014 și va fi “pe un loc de tre­cere”. Domnul Alexei nu a ajuns în Parlamentul Republicii Moldova, în schimb face parte din planurile Consiliului Salvării Naționale de acaparare a dreptei politice din Republica Moldova.

Devine cât se poate de clar că oficialii moldoveni trebuie să facă față sincerității naivo-patriotice și a pragmatismului rusesc de creare a haosului. E destul de ilar să urmăresc emisiunii de dezbateri politice în care domnul Usatâi ori domnul Dodon vorbesc despre combaterea corupției, lucru la care au contribuit. Este la fel de ridicol să îl văd pe domnul Năstase confuz și pierdut pe la spatele lor și aliniat lângă multe schelete politice ale anilor 90. 
Participarea simpatizanților domnului Năstase la crearea acestui toxic amestec din Piață înseamnă participarea la blocarea drumurilor care leagă Republica Moldova de Uniunea Europeană, înseamnă stoparea schimbărilor conținute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Iar asta înseamnă, vorba domnului Victor Munteanu de pe Facebook, „a pune capacul pe sicriul independenței Republicii Moldova”.

Dumneata, domnule Năstase, tot asta dorești?