luni, 27 iunie 2016

MOȚIUNIILE DE CENZURĂ ALE SOCIALIȘTILOR SUNT DOAR PENTRU IMAGINE, MINISTERELE MUNCESCStela Grigoraş: dacă există discernămînt și principii morale, toate problemele își găsesc rezolvarea


- Doamna ministru, ce le răspundeţi socialiştilor la moţiunea simplă înaintată împotriva Dumneavoastră?

- Sper să fiu auzită, dar mai ales înţeleasă. Ei încearcă să-şi creeze o oarecare imagine politică, noi încercăm să muncim. Ei vorbesc, noi muncim. Ei sînt în situaţia în care trebuie doar să critice, strategic îi înţeleg, numai că eu şi echipa mea de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nu avem nici timp, nici putere şi nici plăcerea să facem campanie electorală înainte de vreme. Domeniul social este unul complex şi deosebit de responsabil. Eu am acceptat această provocare în ideia că, toţi îmreună, vom pune umărul la identificarea soluţiilor pentru a uşura viaţa oamenilor şi nu pentru a ne privi la nesfîrşit în oglindă şi a declara seară de seară la «TV-uri» cît sîntem de frumoşi.  

- Oricîte rezultate am afişa, una dintre problemele stringente ale societăţii rămîne. Vorbim de îmbătrînirea populaţiei, chiar mai repede decît ne aşteptam. Cît de mult trebuie să ne îngrijoreze această problemă care, din cîte vedem este una globală? 

- Bineînţeles,  la capitolul „îmbătrînire” avem temei de îngrijorare şi asta ne confirmă prin studii specialiștii în sociologie şi demografie. Nu e vreme de panică, dar e vreme de chibzuit ce va fi peste cîteva decenii, cel puţin. Cu aşa ritmuri, vom ajunge ca în 2050 bunăoară, o treime dintre cetățenii țării să fie peste 60 de ani. Alte calcule demografice arată că doar peste circa 10 ani, pensionarii vor constitui un sfert din populația țării şi va munci unul pentru trei, dar nu invers, aşa cum ar fi normal să fie. Vrem sau nu, dar şi noi facem parte din acest circuit al globalizării. În Moldova s-au înregistrat oficial 576,6 mii de cetățeni care au depășit vîrsta de 60 de ani, ceea ce constituie 16% din numărul total al populației permanente.  În 2014 procentul îmbătrînirii crescuse cu 0,5 puncte procentuale față de anul precedent, alcătuind 16,2 la sută. Avem deja rezultatele raportului național privind evaluarea celui de al treilea ciclu (2012-2017) de implementare a Planului de Acțiuni de la Madrid privind îmbătrînirea(MIPAA) a Foii de parcurs în domeniul îmbătrînirii pînă în anul 2020. Urmează să elaborăm politici mai îndrăzneţe în această ordine de idei, prin îmbunătățirea calității capitalului uman, promovarea ocupării forței de muncă în rîndul tinerilor, îmbătrânirea activă a populației şi solidaritatea între generaţii.

- Mulţi care pleacă la muncă în străinătate, pînă la urmă, sînt înşelaţi şi chiar nu au cui să se adreseze, nici în ţară, nici în afară.

- Din păcate acest fenomen este larg răspîndit şi asta pentru că oamenii, deseori, impuşi de circumstanţe, nu ţin cont de procedurile legale la angajare.  Iată de ce Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat modificări la Legea nr. 180 cu privire la migrația de muncă, lege care urmează să asigure protecţia juridică/legală persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de ofertele înşelătoare sau de eventualele încălcări ale drepturilor lor. Ideia este următoarea - agențiile private vor încheia acorduri de colaborare doar cu angajatorii din străinătate autorizați de către organele competente ale statului de destinație să angajeze lucrători străini. Şi actuala legislaţie permite semnarea acordurilor cu agenții/intermediarii străini, numai că, în realitate persoana care este în căutarea unui loc de muncă, pleacă din țară mai mult în baza unei promisiuni precum că la faţa locului va obține un contract individual de muncă. Promisiunea verbală însă, nu totdeauna este şi garanţie legală. Vrem să responsabilizăm actorii contractului de muncă. De curînd am avut o întîlnire destul de productivă cu reprezentanţii Oficiului Francez pentru Imigrație și Integrare (OFII). Partea franceză este deschisă pentru inițierea consultărilor în vederea semnării proiectului de Acord cadru de Parteneriat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Oficiul Francez pentru Imigrație și Integrare. Acest Acord va include şi cooperarea între instituții în vederea reîntegrării sociale a cetățenilor Republicii Moldova reveniți din Franța. Astfel, aceștea vor beneficia de ajutoare materiale și financiare, cît și sprijin pentru înființarea unei întreprinderi în Republica Moldova. Să fim înţeleşi corect, nu vrem să lansăm populisme şi poveşti lacrimogene cu revenirea cetăţenilor noştri acasă, vrem să asigurăm un mecanism eficient de reintegrare a tinerilor pe piața internă a muncii

- Care sînt modificările și completările la Legea ajutorului social?  

- Legea ajutorului social rămîne în vigoare, cu cele două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului. Doar că, în scopul susținerii familiilor defavorizate, dar și a eficientizării mecanismului de implementare a Programului de ajutor social, am iniţiat o serie de modificări și completări care presupun, de exemplu indexarea anuală, de la 1 aprilie, a Venitului lunar minim garantat (ceea ce constituie un fapt logic și iminent, condiționat de consecințele indexării anuale a pensiilor și indemnizațiilor), reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.  Totodată, vrem să introducem răspunderea disciplinară, civilă sau chiar contravențională, pentru încălcarea termenelor de luare a deciziei la acordarea ajutorului social. În această ordine de idei, a fost elaborat cadrul normativ privind consolidarea mecanismului de inspecție și control de stat în domeniul asistenței sociale. În realitate, sîntem prinşi între două situaţii problematice. Pe de o parte vrem să debirocratizăm, adica să facilităm procesul de accesare a ajutorului social, ca să nu fie nevoie de kilograme de hîrtii, iar pe de altă parte, şi asta o cere legea, să respectăm cu stricteţe principiul echităţii sociale.  

- Majoritatea bugetarilor, în special bugetarii, vor să ştie cînd ar putea avea loc măriri de salariu.

- Este un interes absolut firesc şi vreau să acecentuez că pachetul de politici salariale este unul prioritar pentru instutuţia pe care o conduc. Între timp am aprobat noul cuantum minim garantat majorat al salariului din sectorul real, care, începînd cu 1 mai, constitue 2100 lei (Hotărîrea Guvernului nr.488 din 20 aprilie 2016 n.r.). De asemenea, a fost elaborat cadrul juridic de indexare a salariilor angajaţilor din unităţile bugetare, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent. Sîntem în proces de discuţii ca din acestă vară să fie achitat sporul pentru vechime în muncă pentru profesiile de muncitori.
În vederea sporirii protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică a fost elaborat un nou mod de stabilire a salariului minim pe ţară, proiectul respectiv fiind restituit, cu regret, din lipsa mijloacelor financiare pentru implementare. Zilele acestea Guvernul a aprobat  proiectul de lege privind modificarea legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, prin care salariul cadrelor didactice se va majora, începînd cu 1 septembrie a.c., cu 8,6%,


- Cît de mult am înaintat în vederea implementării pachetului social al Acordului RM-UE?

- Recent, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a organizat ședința ordinară a Comitetului de monitorizare a Declarației comune privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova - Uniunea Europeană. Discuţiile s-au axat pe pregătirea reuniunii în format extins a Platformei locale de cooperare a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE care se va desfășura la Chișinău în data de 8 iulie 2016. Cu alte cuvinte continuăm pas cu pas să implementăm toate prevederile incluse în Acordul RM-UE, pe dimensiunea socială bineînţeles. Asta ar însemna că avem în faţă cele 125 de acțiuni din proiectul Planului, structurate pe 3 compartimente şi axate pe asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul familial, prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creșterea și educarea copiilor, concilierea vieții de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creșterii și dezvoltării armonioase a copilului. Am spus şi voi repeta ori de cîte ori va fi nevoie, prin aceste acțiuni, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei își propune să stopeze gradual instituționalizarea copiilor cu vîrsta de 0-3 ani și reducerea continuă a numărului copiilor aflați în îngrijire rezidențială. Totodată, în vederea prevenirii și combaterii violenței și exploatării copiilor va fi dezvoltat și implementat Programul Național de formare a deprinderilor parentale și dezvoltarea capacităților actorilor comunitari privind indentificarea și asistența cazurilor de violență a copiilor și oferirea serviciilor adecvate.