luni, 21 martie 2016

UN MORATORIU POLITIC PENTRU FORTIFICAREA FAMILIEICât de bine este cunoscută activitatea socială a Bisericii Ortodoxe din Moldova? Ar trebui ea popularizată ori nu? În Evanghelia după Matei, referitor la asemenea tip de activitate, stă scris destul de clar: ”Când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” (Matei 6, 2-4).

Nu vom găsi prea multe date statistice care ar putea să descrie implicarea Bisericii în proiecte sociale. Acest lucru nu înseamnă că ea nu există. Știm că există cantine sociale, centre de zi pentru copii, centre de zi pentru persoanele în vârstă, că pe lângă fiecare eparhie există centre de informare și de consiliere a celor aflați în nevoi. Undeva, toată această statistică este contabilizată, dincolo de ea mai există și activitatea multiplelor asociații creștin ortodoxe care își susțin propriile programe sociale.

De ce aduc aminte despre implicarea Bisericii Ortodoxe din Moldova în proiectele sociale? Pentru că la 1 martie Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a semnat un memorandum de colaborare cu Biserica. Un parteneriat care poate contribui la consolidarea statutului și rolului familiei în societate și la promovarea unor politici de suport a familiilor în situație de dificultate.

Presa din Republica Moldova nu a reflectat activitatea filantropică a Bisericii moldovenești și nici implicarea ei în proiecte sociale. În schimb, instituțiile mass media au difuzat mai multe informații referitoare la acuzații de corupție a unor înalți prelați ai Bisercii precum și acuzații de evaziune fiscală. 

Documentul de parteneriat semnat de către Ministerul Municii și Biserica Ortodoxă din Moldova vine să-le ofere clericilor dreptul de asumare a dimensiunii sociale? Ori poate, în timp, vom fi martorii unei explozii a serviciilor sociale de pe lângă Biserică care, din complementare celor oferite de stat vor deveni un substitut al acestora? 

Din documentul semnat la 1 martie aflăm că cele două părți semnatare, Ministerul Muncii și Biserica, se angajează să contribuie la consolidarea instituției familiei, valorilor maternității, paternității și susținerea respectării drepturilor copiilor. De asemenea, să promoveze politicile de protecție a familiilor aflate în dificultate, familiilor nevoiașe, copiilor orfani, bătrîni solitari și persoane cu dizabilități. “ Pornind de la ideea că familia este mediul natural și optim pentru creșterea și bunăstarea copilului, în calitatea mea de reprezentant al statului, îmi exprim convingerea că există un mare potențial de colaborare dintre biserică și stat, în susținerea și întărirea bazelor instituției familiei, creșterea rolului familiei în societate și tradițiilor moral - creștine”, a declarat ministrul Stela Grigoraș. ÎPS Mitropolit Vladimir a spus că “familia trebuie ocrotită și păstrată cu sfințenie, de aceea împreună educăm tănăra generație pe această cale. Depunem eforturi zilnice în ajutorarea celor nevoiași, bătrini, familii în dificultate, cu ajutoare umanitare, adăpost, iar datorită acestui memorandum vom fortifica acțiunile comune spre rezultate mai mari în această direcție”. 

Memorandumul de colaborare vorbește despre câteva direcții cheie de activitate : consolidarea instituției familiei și asigurarea bunăstării copiilor prin aplicarea unui model național de practici în toate sectoarele, mobilizarea resurselor umane și financiare în susținerea familiilor în dificultate, dezvoltarea voluntariatului pentru ajutorarea copiilor, a persoanelor în etate și a persoanelor cu dizabilități. Să însemne cele declarate că vom vedea un voluntariat masiv al călugărilor sau măicuțelor în proiecte sociale? Că vom asista la un flux de personal bisericesc calificat pentru administrarea unor unități sociale speciale, precum azile de bătrâni ori orfelinatele? Probabil că da, în parteneriatul semnat se vorbește despre dezvoltarea unei rețele de servicii sociale pe lângă bisericile și mănăstirile din Moldova care vor fi axate pe consolidarea familiilor în depășirea situațiilor de risc.

Există suficient de multe voci care afirmă că trebuie să existe o delimitare clară între Biserică și Stat. Voci care spun că serviciile sociale trebuie prestate doar de instituțiile laice și că Biserica Ortodoxă din Moldova ar trebui să își desăvărșească statutul ei de păstor și de rezolvare a multiplelor cauze de corupție existentă în sânul ei.
Există la fel de multe voci care sunt convinse de faptul că Biserica a fost, este și va fi în stare să își asume o implicare socială puternică și că, prin definiție, rolul ei este acela de a sări în ajutorul celor nefericiți.

Pe fundalul înmulţirii problemelor sociale cu care se confruntă cetăţenii, probabil este nevoie de implicarea cultelor pentru sprijinirea cate­goriilor vulnerabile. Vrem sau nu, Biserica este un credibil şi important vector de mobilizare al comunităţii locale pentru ajutorarea unor cazuri sociale. Sub patronajul Bisericii oamenii pot fi mobilizaţi să se implice şi să-şi ajute semenii.

Probabil pentru o mai bună colaborare între Stat și Biserică legislatorul ar trebui să dezbată un proiect de lege care ar oferi Biserici dreptul de a furniza servicii sociale prin propriile unităţi de cult ori prin asociaţiile şi fundaţiile înfiinţate în acest scop. Autorităţile locale și naționale ar putea deveni parteneri la aceste proiecte prin pu­nerea la dispoziţie a tere­nurilor ori a  clădirilor necesare deru­lării acţiunilor sociale de sprijin.

Fortificarea instituției familiei ar trebui să fie dincolo de bătăliile și interesele de partid. De asta, până la sărbătorile Pascale ar trebui să fie instaurat un moratoriu pentru bunăvoință în interesul Familiei moldovene. În această perioadă ar trebui să fie desfășurate acțiuni comune între Biserică și Ministerul Muncii care să pună bazele acestui parteneriat dintre Stat şi Biserică care poate fi una dintre posibilele căi de rezolvare a multiplelor proble­mele cu care se confruntă cetățenii moldoveni în comunităţile locale defavorizate. De ce nu?