sâmbătă, 18 iunie 2016

CÂND DISPARE KGB-UL DIN MINTEA UNORA?Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a desfășurat în perioada 15-16 iunie 2016 un Curs de instruire antiteroristă destinat reprezentanţilor mass-media. În 2016 Centrul Antiterorist al SIS a organizat mai multe instruiri în domeniul combaterii terorismului la care au participat reprezentanți din domeniul energetic, ori din aviația civilă, ba chiar, în 2015, echipa condusă de colonelul Caraman, șeful Centrului Antiterorist, a avut prezentări și în instituțiile de învățământ. Remarc, cu satisfacție, că este prima participare a jurnaliștilor moldoveni la un eveniment de acest gen organizat de către securitatea moldovenească. Jurnaliștilor li s-au prezentat principalele linii directoare ale politicilor moldave antiteroriste, legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, precum şi tipologia acţiunilor teroriste şi tendinţele de manifestare a acestora. Participanţii, printre care m-am numărat, au fost familiarizaţi cu metodele de gestionare a crizelor generate de actele teroriste, supravieţuirea în situaţii de criză şi rolul mass-mediei în lupta împotriva terorismului. Instruirea a inclus atât cursuri teoretice, cât şi practice. Cursul s-a desfăşurat în incinta Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”.

Prezent la deschiderea acestor cursuri de instruire, rectorul Institutului Național de Informații și Securitate, general-maior Valeriu Furdui a declarat că „participarea jurnaliștilor la această instruire vine să promoveze în rândul societății moldovene politicile de securitate, lucru care va contribui la evitarea riscurilor la adresa statului moldovean.” Domnul Furdui are dreptate, mai ușor previi o boală decât să o tratezi. Prezența în spațiul public a acțiunilor efectuate de către SIS, prin subdiviziunile sale, dincolo de rolul de a informa opinia publică despre activitatea pe care o desfășoară, contribuie la schimbarea mentalității cetățenilor și sporirea vigilenței acestora vis-a-vis de potențialele riscuri de securitate. Aflată pe o falie de ciocnire a intereselor geopolitice și având deja pe teritoriul său un diferend separatist, fără o supraveghere atentă a evenimentelor sociale, politice și economice, Moldova se poate confrunta cu revigorarea conflictului militar dar și cu dezvoltarea activităților de tip separatist, ori a celor de tip terorist.  

Șeful Centrului Antiterorist al SIS, domnul Caraman, a scos în evidență faptul că Legea cu privire la combaterea terorismului, adoptată la 12 octombrie 2001, este deja depășită. Domnia sa știe ce spune, evenimentele acestui an, atacurile teroriste din Paris, demonstrează că modalitățile de instaurare a terorii s-au schimbat. Discordiile apărute în occident în urma conflictului dintre jurnaliști și instituțiile de forță, mediile de informare solicitând dreptul de a informa opinia publică în timp real, instituțiile de securitate solicitând discreția presei pentru a-și putea duce la bun sfârșit acțiunile, sunt exploatate la maximum de către organizațiile teroriste. Probabil, o revizuire a Legii cu privire la combaterea terorismului, ar stabili atât modul de cooperare al Centrului Antiterorist al SIS cu MAI, dar și modul de comunicare al celulei de criză cu jurnaliști. Doamna Daniela Mânzatu, de la Centrul de presă al SIS, afirma că evenimentul organizat de către SIS vine să pună bazele unei platforme de colaborare a instituției de securitate cu jurnaliștii moldoveni, o platformă reciproc avantajoasă, în care se va respecta dreptul cetățeanului de a fi informat, dar vor fi găsite și acele puncte care vor face posibilă o acțiune promptă a organelor de securitate atunci când va fi cazul.

Nu știu câți dintre deputații care fac parte din Comisia parlamentară pentru securitate și ordine publică cunosc faptul că Legea cu privire la activitatea specială de investigații a fost adoptată în anul 1994. Cu siguranță, puțini. Este o lege veche, multe dintre prevederile acesteia nu își mai găsesc valabilitatea. Dar, o lege veche, care este încă în vigoare, poate fi ușor ocolită – de aici și vulnerabilitățile sistemului moldovenesc de securitate. De aici și necesitatea ca Parlamentul Republicii Moldova să treacă la analiza și adoptarea legilor de funcționare a SIS-ului dar și la adoptarea unei noi legislații cu privire la activitatea specială de investigații.

Dialogul început de reprezentanții SIS cu jurnaliștii moldoveni este la început de cale. Salut acest lucru, mi-ar plăcea însă, ca la o altă întâlnire, să dicutăm și despre condițiile în care se pregătesc viitorii ofițeri de securitate. De modul în care aceștia sunt instruiți depinde randamentul viitor al domniilor lor. Am observat că cei de la Institutul Național de Informații și Securitate se mândresc cu apariția primului manual autohton al ofițerului de investigații și sunt bucuroși că au avut posibilitatea de a participa, anul trecut, la un seminar internațional, desfășurat în comun cu Academia SRI. Foarte bine.

Am constat însă că Institutul Național de Informații și Securitate nu are o cantină – prânzul oferit a avut loc într-o sală de studii. Curios, am vrut să văd dormitoarele cursanților – mi s-a spus că așa ceva nu există și că Institutul nu dispune de un cămin pentru ofițerii care, timp de nouă-zece luni, studiază aici. Cursanții vin dimineața și pleacă acasă seara. Contribuie oare asta la o mai bună instruire a ofițerilor de informații? Nu cred. Am întrebat dacă Institutul este acreditat de către Ministerul Educației și Învățământului, mi s-a spus că nu, statutul pe care îl are este cel al unei instituții speciale de învățâmânt ca subunitate a SIS, deci nu poate fi comparat cu Academia SRI de la București ori cu instituții de învățământ similare din Ucraina ori Federația Rusă. Cu siguranță dacă ar fi existat mai multe resurse financiare, care ar fi atras mai multe cadre didactice, Institul ar fi fost acreditat de către Ministerul Educației și Învățământului – nu e încă prea târziu.

Constat, în urma participării la evenimentul organizat de către SIS, că la nivelul factorilor decizionali ai acestei instituții, există dorința de a comunica cu jurnaliștii. Probabil, s-a conștientizat că suntem în secolul 21 și că închistările în mentalitățile de tip KGB nu aduc folos instituției, de aici și această minimă deschidere arătată către societate. Observ, cu amărăciune, că lipsa unei suficiențe a resurselor financiare își spune cuvântul și în sectorul de securitate. Dacă factorii de decizie ai statului moldovean ar întreprinde o vizită de lucru la INIS, s-ar conștientiza nevoile primare ale acestei instituții: o cantină și un cămin pentru studenți. Domnule Candu, alocarea unor resurse financiare suplimentare pentru îndeplinirea acestui obiectiv ar contribui la creșterea nivelului de pregătire al viitorilor ofițeri de securitate, deci la întărirea capacității de apărare și securitate a statului moldovean. A investi în securitatea statului este un act de asigurare pentru viitor, un act care niciodată nu poate fi întârziat. Asta, doar dacă se vrea dispariția KGB-ului din mintea unora...

FOTO - Centrul Antiteror al SIS